CRM & Marketing Automation

El marketing online multiplica exponencialment les tasques a realitzar, tant dels departaments de marketing com els comercials. A més, la metodologia inbound requereix més atenció en certes tasques i cal automatitzar d’altres per a poder centrar els esforços en elles.

L’automatització del marketing és un conjunt de tecnologies i plataformes de software pensades per amplificar els esforços en múltiples canals i automatitzar tasques repetitives per millorar l’eficiència del marketing.

D’altra banda, tenim el CRM (Customer Relationship Management) que gira entorn de la idea de gestionar persones i relacions, i et permet fer un seguiment de les interaccions i relacions amb els clients.

ciclo de compra inbound colours

Els softwares d’automatització es fan imprescindibles per a les tasques reiteratives i per a la publicació en mitjans socials o les campanyes publicitàries i, en general, per qualificar leads de forma efectiva, multiplicar les taxes de conversió i fomentar la repetició i recomanació.

A Inbound Colours abordem l’automatització com una combinació de software i estratègia que permet nodrir els prospects amb en contingut oportú en el moment correcte. Per això posem el focus sempre en el client, comencem a interactuar amb ell molt abans de la seva primera transacció i construïm una experiència contextual i eficient basada en les necessitats de cada individu en totes les fases del cicle de compra.

Parlem de CRM & Marketing Automation?

Potser també et pot interessar...