Salicru

Creació de contingut per a mitjans de comunicació sectorials (electrònica, informàtiques, IT, xarxes, etc.) i perfils de xarxes socials, per a anar donant a conèixer les funcionalitats dels seus diferents productes d’electrònica de potència.

Visites al blog

4.748.782

Leads generats

30.665

Subscriptors

3.404

Subscriptors

3.404

Leads generats

3.404

Subscriptors

4.748.782

Accions
Més projectes